Bạn thấy tốt viết hay không?

Hiện tôi không sử dụng hòm thư điện tử cá nhân

Nhưng nếu có bất kỳ thắc mắc nào,luôn hoan nghênh bạn để lại lời nhắn, tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!